Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej

      Jest ona  skierowana jest do rodzin ameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia
w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia
w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu

niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji msterialnej.   
        Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.
          Adres Poznańskiego Centrum Świadczeń:
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
          Aktualny katalog ulg i zniżek dla posiadaczy Karty Rodziny Dużej dostępny na stronie internetowej:  www.pcs-poznan.pl.
          Karta Rodziny Dużej wydawana jest w celu:
 • promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz
      pozytywnego jej wizerunku;
 • zwiększenia szans rozwojowych i życiowych
      dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień;

PRZEJAZDY ULGOWE
(ULGA 95% )

 
          Osobami prawnionymi do korzystania z ulgi  95% na bilety MPK są  dzieci od ukończenia 5 roku życia i młodzież ucząca się do ukończenia 20 lat,
z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, zamieszkałych w Poznaniu i w gminach objętych porozumieniami międzygminnymi.
          Dokumentami uprawniającymi do nabycia tego biletu jest ważna legitymacja szkolna wraz
z dowodami stwierdzającymi warunki do orzystania z tej ulgi.
            Bilety nabyć można w punktach zarządu transportu miejskiego.
TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ
- to warto wiedzieć

STRONA GŁÓWNA

ZAPRASZAMY DO NASZEJ POGODNEJ SZKOŁY
ul. Pogodna 84
60-137 Poznań

tel.618610524
fax. 618610854
email  sp80poznan@gmail.com
JESTEŚ
monitoring pozycji
GOŚCIEM NA NASZEJ STRONIEDla drugiego człowieka żyj każdym dniem.
On na ciebie czeka dzień za dniem.  
 
       Te słowa hymnu szkoły najlepiej oddają ofiarność, z jaką nasi uczniowie kolejny już raz podzielili się świątecznymi słodkościami 
z wychowankami Domu Dziecka nr2 w Poznaniu. Wierzymy, że słodki upominek i serdeczne życzenia wielkanocne sprawiły im wiele radości.NA SKRÓTY
czyli... szybkie linki

 • Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
http://sp80.poznan.pl/terminy
 • Plan zajęć uczniów
http://sp80.poznan.pl/plan-zajec-uczniow
 • Plan zajęć nauczycieli
http://sp80.poznan.pl/plan-zajec-nauczycieli
 • Dyżury nauczycieli dla rodziców
http://sp80.poznan.pl//dyzur-naucz
 • Zajęcia pozalekcyjne
http://sp80.poznan.pl/zajecia-pozalekcyjne
 • Organizacja roku szkolnego 2015/2016
http://sp80.poznan.pl/org-r-szkol
 • Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
http://sp80.poznan.pl/podreczniki
 • Strefa konkursowa
http://sp80.poznan.pl/konkursy
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
http://www.ko.poznan.pl/
 • Wydział oświaty 
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Relacja 
z uroczystości rocznicowych